Europos centro golfo klubas
2017
2016
2018

Ketvirtadienio golfo taurė